História lokality

Panenská ulica bola pôvodne ulicou bratislavských remeselníkov a vinohradníkov. Vznikla v stredoveku

na vtedajšom majetku ženskej rehole klarisiek. Priestor sa vtedy nazýval Nunnenpewnt. V roku 1879

ju premenovali na ulicu Mateja Bela, známeho geografa a historika, ktorý bol riaditeľom neďalekého evanjelického lýcea.

Názov Panenská ulica vznikol po 1. svetovej vojne.

Dnešná Panenská ulica bola ešte v 16. storočí bezvýznamná, jej význam rapídne stúpol v 70-tych

rokoch 17. storočia, keď sem premiestnili z vnútorného mesta cirkevné centrum evanjelikov.

Významné kultúrne centrum evanjelikov ešte stále pripomínajú dva evanjelické kostoly, ktoré postavili v druhej polovici 18. storočia.

 

bora group 013bora group 014 bora group 029

 

Ulica má bohatú históriu, sústreďoval sa tu čulý spoločenský život. Mnohé domy na nej majú

charakter šľachtických palácov. Väčšina domov, ktoré sa zo starej zástavby zachovali, sú budovy barokové

alebo klasicistické, obdobne ako naša budova na súčasnej Panenskej ulici 13.