Rekonštrukcia budovy


Komplexná rekonštrukcia budovy sa uskutočnila v rokoch 2004-2005. Autorom jej architektonického riešenia

je Mgr. art. Igor Palčo.  Navrhnuté a zrealizované architektonické riešenie plne rešpektovalo pôvodný

základný pôdorys stavby, zachované boli klenbové priestory suterénu, obvodové a nosné murivo obidvoch nadzemných

podlaží a pôvodný tvar pultových a sedlových striech. Z uličnej strany zostal pohľad zachovaný, tak isto zostali zachované

aj pohľady na fasády nádvoria aj zo severnej strany. Z dôvodu značného poškodenia prvkov drevenej konštrukcie krovu

bola pôvodná nosná konštrukcia kompletne odstránená a bolo vybudované nové podkrovie.

 

 rekonstrukcia01rekonstrukcia02

 

V roku 2004 bol v rámci rekonštrukcie areálu na Panenskej ulici č. 13 vykonaný archeologický výskum. Pri výskume boli

nájdené keramické artefakty z 19.-20. storočia, ohnisko - piecka a odpadová jama kamenná a tehlová. Nález objektu

patril do doby laténskej. Predmety nájdené pri archeologickom výskume sú zreštaurované a evidované v zbierkach

Archeologického múzea SNM.